• Phiên dịch, biên dịch tiếng Nhật

  • Chuyên viên thương mại giao dịch với đối tác Nhật Bản

  • Điều phối viên, quản trị dự án, chuyên viên làm việc tại các doanh nghiệp có đối tác là doanh nghiệp Nhật Bản.

  • Kỹ sư cầu nối Nhật Bản

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin