• Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh

  • Phóng viên quốc tế

  • Quản trị dự án Công nghệ Thông tin tại các công ty toàn cầu, Kỹ sư cầu nối.

  • Điều phối viên, chuyên viên làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngoại giao, xuất nhập khẩu.

  • Thư ký, trợ lý đối ngoại trong các công ty, tập đoàn kinh tế, bộ ngoại giao, lãnh sự quán

  • Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ đào tạo về ngôn ngữ Anh

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin