AN TOÀN THÔNG TIN

Ngành An toàn Thông tin là ngành học có nhu cầu nhân lực rất lớn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Sinh viên An toàn thông tin tốt nghiệp Đại học FPT thông thạo tiếng Anh – tiếng Nhật, đáp ứng tốt yêu cầu từ doanh nghiệp về kiến thức chuyên môn.

HỌC NGÀNH NÀY – LÀM NGHỀ GÌ?

 • Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu

 • Chuyên viên lập trình website

 • Chuyên viên lập trình ứng dụng, phần mềm

 • Chuyên gia tư vấn an toàn thông tin

 • Chuyên viên điều tra tội phạm mạng

 • Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống

 • Chuyên viên thiết kế hệ thống thông tin

 • Chuyên gia phát triển phần mềm nhúng

 • Chuyên viên phát triển phần cứng

Vì sao hơn 20.000 sinh viên chọn ĐH FPT

0%
Sinh viên được nhà tuyển dụng chào đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HỌC KỲ HỌC PHẦN KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC
NỀN TẢNG
 • Tuần lễ định hướng
 • Tháng rèn luyện tập trung
 • Vovinam
 • 01-05 Level tiếng Anh
  (Dựa vào năng lực tiếng Anh đầu vào)
 • Học kỳ tiếng Anh tại nước ngoài
 • Sinh viên có phương pháp học Đại học hiệu quả như: tự học, làm
  việc nhóm, quản lý thời gian, tối ưu hoá năng lực não bộ cải thiện
  kết quả học tập.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL
  iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng
  Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn
  diện.
HỌC KỲ 1
 • Nhập môn khoa học máy tính
 • Tổ chức và Kiến trúc máy tính
 • Cơ sở lập trình
 • Toán cho ngành kỹ thuật
 • Kỹ năng học tập đại học
 • Vovinam 2
 
 • Sinh viên có bức tranh tổng thể về CNTT thông qua các khái niệm cơ
  bản: lịch sử phát triển, công cụ, kiến trúc phần cứng, phần mềm,
  hệ điều hành, mạng và Internet, cấu trúc dữ liệu…
 • Sinh viên tìm hiểu về kiến trúc và tổ chức máy tính: bao gồm các
  chủ đề về thiết kế vật lý của máy tính (tổ chức) và thiết kế lôgic
  của máy tính (kiến trúc).
 • Sinh viên được học về các ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C; quá
  trình phát triển phần mềm; lập trình căn bản dùng C.
 • Sinh viên được tăng cường các kiến thức cơ bản của giải tích và
  đại số tuyến tính và các ứng dụng của chúng trong khoa học, kỹ
  thuật.
 • Sinh viên được trang bị phương pháp học đại học hiệu quả.
 
HỌC KỲ 2
 • Hệ điều hành
 • Mạng máy tính
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Toán rời rạc
 • Kỹ năng giao tiếp và cộng tác
 • Vovinam 3
 • Sinh viên được giới thiệu về hệ điều hành,  nắm được các kiến
  thức về hệ thống mạng máy tính, kiến trúc mạng, các mô hình tham
  chiếu, các giao thức, họ giao thức TCP/IP, một số kiến thức cơ bản
  về an ninh mạng.
 • Sinh viên có kiến thức nền tảng toán học cho khoa học máy tính.
 • Sinh viên được trang bị kỹ năng làm việc nhóm, bao gồm cả cách làm
  việc, triển khai, trao đổi các chiến lược và giao tiếp trong nhóm
  hiệu quả.
 
HỌC KỲ 3
 • Các hệ cơ sở dữ liệu
 • Nhập môn An toàn thông tin
 • Thực hành OOP với Java
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Ngoại ngữ 2  : Tiếng Nhật 1
 
 • Sinh viên có kiến thức về các hệ cơ sở dữ liệu với các mô hình cơ
  sở dữ liệu quan hệ.
 • Sinh viên được thực hành các bài lập trình hướng đối tượng với
  ngôn ngữ Java.
 • Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các
  thuật toán được cài đặt cho các cấu trúc dữ liệu, sử dụng ngôn ngữ
  Java để minh họa.
 • Sinh viên sử dụng Tiếng Nhật ở mức độ căn bản: đọc, viết, giao
  tiếp ở môi trường làm việc.
HỌC KỲ 4
 • Lập trình hệ thống
 • Mật mã ứng dụng
 • Internet vạn vật
 • Xác suất thống kê
 • Ngoại ngữ 2  : Tiếng Nhật 2
 
 • Sinh viên có kiến thức về thiết kế và viết các chương trình máy
  tính cho phép phần cứng máy tính.
 • Sinh viên hiểu về mật mã, khoa học tạo và phá mã và mật mã.
 • Sinh viên có kiến thức chung về các tiến trình và vòng đời trong
  Kỹ thuật phần mềm và quản lý các dự án.
 • Sinh viên được tiếp cận với các kiến thức cơ bản của Internet vạn
  vật.
 • Sinh viên sử dụng Tiếng Nhật ở mức độ nâng cao: đọc, viết, giao
  tiếp ở môi trường làm việc.
 
HỌC KỲ 5
 • Quản trị rủi ro trong hệ thống thông tin
 • Phát triển chính sách ATTT
 • Hệ thống nguồn mở và quản trị mạng
 • Quản trị dự án
 • Luật không gian mạng và đạo đức CNTT
 
 • Sinh viên biết cách đánh giá và quản lý rủi ro dựa trên việc xác
  định mức độ rủi ro chấp nhận được cho các hệ thống thông tin.
 • Sinh viên được giới thiệu về mạng máy khách / máy chủ nguồn mở,
  các khái niệm bảo mật và bảo mật thông tin cơ bản.
 • Sinh viên biết cách Quản trị dự án nói chung và dự án CNTT nói
  riêng một cách hiệu quả.
 • Sinh viên nắm vững các vấn đề liên quan đến đạo đức của người làm
  CNTT và người dùng CNTT, sở hữu trí tuệ, an toàn và bảo mật, tội
  phạm máy tính và Internet…
 
HỌC KỲ 6
 • Thực tập làm việc thực tế tại doanh nghiệp
 • Sinh viên làm việc thực tế từ 4 – 8 tháng tại các công ty thành
  viên thuộc tập đoàn FPT hoặc hơn 300 doanh nghiệp là đối tác của
  tập đoàn FPT trên toàn thế giới.
HỌC KỲ 7
 • Phân tích mã độc và kỹ thuật dịch ngược
 • Điều tra số
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Môn chuyên ngành tự chọn 1
 • Môn chuyên ngành tự chọn 2
 • Sinh viên tiếp cận với các kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở
  thành người điều tra tội phạm mạng.
 • Sinh viên được trang bị một số phương pháp nghiên cứu hữu ích,
  điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp luận, các thức thiết kế
  và thực hiện dự án nghiên cứu để sinh viên có thể tự thực hiện các
  dự án nghiên cứu sau này.
 
HỌC KỲ 8
 • Thâm nhập thử và phòng thủ
 • Môn chuyên ngành tự chọn 3
 • Môn chuyên ngành tự chọn 4
 • Môn chuyên ngành tự chọn 5
 
 • Sinh viên học cách phòng thủ tin tặc bằng cách áp dụng các kỹ
  thuật hack như chính các hacker mũ đen.
 • Sinh viên lên ý tưởng, lập kế hoạch và hoàn thành những dự án
  trong sự định hướng, hỗ trợ của giảng viên.
 
HỌC KỲ 9
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Sinh viên thực hiện và sở hữu đồ án/ứng dụng/mô hình kinh doanh
  dịch vụ của riêng mình.
 • Sinh viên tự tin làm việc tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.
 

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
TẠI ĐẠI HỌC FPT?

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TRỞ THÀNH SINH VIÊN
ĐẠI HỌC FPT?