• Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu

  • Chuyên viên lập trình website

  • Chuyên viên lập trình ứng dụng, phần mềm

  • Chuyên gia tư vấn an toàn thông tin

  • Chuyên viên điều tra tội phạm mạng

  • Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống

  • Chuyên viên thiết kế hệ thống thông tin

  • Chuyên gia phát triển phần mềm nhúng

  • Chuyên viên phát triển phần cứng

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin