• Chuyên viên Marketing số

  • Chuyên viên Marketing nội dung

  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường

  • Chuyên viên tư vấn Quản trị thương mại

  • Chuyên viên kinh doanh

  • Chuyên viên Quan hệ khách hàng

  • Chuyên viên Quản trị và phát triển SEO

  • Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH DIGITAL MARKETING TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin