• Giám đốc kỹ thuật
  • Quản lý dự án (PM)

  • Lập trình viên (Coder)

  • Kỹ sư cầu nối (BrSE)

  • Kiểm thử phần mềm (Tester)

  • Kỹ sư đảm bảo chất lượng phần mềm

  • Quản lý dự án Công nghệ Thông tin

  • Quản trị viên dự án phần mềm và CNTT

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin