• Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế

  • Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế

  • Chuyên viên nghiên cứu thị trường quốc tế

  • Chuyên viên Marketing quốc tế

  • Chuyên viên quản trị chuỗi cung ứng

  • Chuyên viên tư vấn đầu tư quốc tế

  • Chuyên viên xúc tiến thương mại

  • Nhân viên xuất nhập khẩu

  • Nhân viên kinh doanh cước tàu biển, hàng không

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin