TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT – LÀM KHÁC ĐỂ LÀM TỐT

Tổ chức giáo dục FPT được thành lập năm 1999. Qua hơn 20 năm hình thành – xây dựng – phát triển, Tổ chức giáo dục FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam, gồm các hệ giáo dục đào tạo: Tiểu học, Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, sau Đại học, đào tạo nghề, đào tạo dành cho khối doanh nghiệp… và các dự án ươm tạo.
Hiện tại, Tổ chức giáo dục FPT đã đạt quy mô:

Sứ mệnh của Tổ chức giáo dục FPT (FPT Education) là cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

Mục tiêu đến năm 2020 có 150.000 sinh viên, trong đó sinh viên nước ngoài chiếm 15%. Với định hướng iGSM – [Industry Relevant – Global – Smart Education – Mega], Tổ chức Giáo dục FPT kỳ vọng đưa giáo dục Việt Nam cạnh tranh trên tầm khu vực và thế giới.

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN