Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Trường Đại học FPT Đà Nẵng sẽ tiến hành dạy và học từ xa với sinh viên từ thứ Hai ngày 22/02/2021.

Trong thời gian học trực tuyến, sinh viên Đại học FPT lưu ý:

– Thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu phòng chống dịch trong thời gian học trực tuyến tại nhà.
– Kiểm tra lịch học trên FAP và email trước giờ học của từng slot.
– Lấy link từ email để vào lớp của mình.
– Việc điểm danh thực hiện theo đúng quy định.

Trong thời gian này, Nhà trường yêu cầu tất cả HSSV, CB-GV nghiêm chỉnh chấp hành và triển khai quy tắc 5K để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chúng ta cùng nhau nghiêm túc thực hiện để chung tay chống dịch nhé!