Nhằm hỗ trợ cho các đội thi có thể “ghi điểm” ở Cuộc thi Resfes 2021, ngày 21/08 tới đây, Đại học FPT Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi training “Kỹ năng trình bày dự án nghiên cứu khoa học”.

Thông tin chương trình tập huấn “Kỹ năng trình bày dự án nghiên cứu khoa học”:

Thời gian: 09h00 – 10h30 ngày 21/8/2021

Diễn giả: TS. Trần Minh Tùng, Giảng viên Bộ môn QTKD (Đại học FPT Đà Nẵng).

Nội dung chia sẻ:

  • Sức mạnh thuyết phục: Chọn nói điều gì, đặt trọng tâm bài nói vào nội dung nào?
  • Cách sắp xếp thứ tự ưu tiên trình bày trong một bài thuyết trình để đạt được độ thuyết phục hiệu quả.
  • Đặc thù thuyết trình về dự án NCKH

Hình thức: Google Meet

Lưu ý: Buổi tập huấn dành riêng cho 14 đội thi FPTU DN tham gia Ngày hội Nghiên cứu khoa học (FE Resfes 2021).