Biểu phí & Học phí áp dụng cho sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHFPT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học FPT)

Đại Học FPT Đà Nẵng là nơi đào tạo và cung cấp nguồn lực chất lượng cao cho các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam và các tập đoàn đa quốc gia. Với mục đích tạo ra thế hệ trẻ Việt Nam: “Năng động – sáng tạo; Dám làm – dám chịu; Tự chủ – tự lập”, nhà trường đã xây dựng môi trường học tập hiện đại với mức học phí phù hợp nhất.

  • Học phí Đại học FPT được tính theo từng học kỳ, mỗi học kỳ gồm 04 tháng. Một năm học sẽ có 3 học kỳ: Fall – Spring – Summer bắt đầu vào tháng 9 – tháng 1 – tháng 5.
  • Học phí Đại học FPT có thể được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) hằng năm nhưng không quá 10%.
  • Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh và không thay đổi trong suốt quá trình học.
  • Sinh viên được xếp lớp phù hợp với năng lực tiếng Anh đầu vào của mình. Sinh viên chỉ nộp học phí cho số mức tiếng Anh tương ứng.
  • Mức học phí này không thay đổi trong học kỳ nước ngoài (không bao gồm các khoản sinh hoạt phí, ăn ở, đi lại tại đất nước đó).
  • Học phí Đại học FPT đã bao gồm chi phí giáo trình, lệ phí thi cuối kỳ và phí cấp bằng tốt nghiệp.