Những giờ học kiến tạo khiến các giảng viên ĐH FPT hào hứng, bất ngờ bởi sự sáng tạo của sinh viên nhưng cũng đặt ra một vài “thử thách” với thầy cô.

Constructivism là phương pháp giảng dạy và học tập cho rằng con người xây dựng kiến thức của riêng họ và thể hiện kiến thức từ trải nghiệm của mình. Tại Đại học FPT, Constructivism đã được nghiên cứu và bắt đầu đưa vào triển khai, áp dụng cho một số môn học bắt đầu từ kỳ Summer 2021.

Theo FPT Edu