QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dựa trên nền nảng mạng lưới Internet, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cũng cung cấp cho sinh viên cơ hội học tập và thực hành sâu không chỉ về Marketing nói chung mà bao gồm cả cách thức áp dụng công nghệ 4.0 trong việc thực hiện các chiến dịch marketing online.

HỌC NGÀNH NÀY – LÀM NGHỀ GÌ?

 • Chuyên viên Marketing số

 • Chuyên viên Marketing Nội dung

 • Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường

 • Quản lý Doanh Nghiệp

 • Tư vấn Quản trị Thương mại

 • Chuyên viên Kinh doanh

 • Chuyên viên Quan hệ khách hàng

 • Chuyên viên quản trị và phát triển SEO

 • Giảng viên ngành Quản trị Kinh doanh

Vì sao hơn 20.000 sinh viên chọn ĐH FPT

0%
Sinh viên được nhà tuyển dụng chào đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học Kỳ Học Phần Kỹ năng đạt được
Nền tảng
 • Tuần lễ định hướng
 • Tháng rèn luyện tập trung
 • Tiếng Anh nền tảng từ Top Notch 1 đến Summit 1
 • Học kỳ tiếng Anh Summit 2 tại nước ngoài
 • Võ Vovinam
 • Sinh viên có phương pháp học đại học hiệu quả như: tự học, làm
  việc nhóm, quản lý thời gian, tối ưu hoá năng lực não bộ cải thiện
  kết quả học tập.
 • Sinh viên đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL
  iBT 80.
 • Sinh viên tự tin đọc hiểu giáo trình, học tập hoàn toàn bằng tiếng
  Anh, giao tiếp thông thạo với giảng viên và sinh viên quốc tế.
 • Sinh viên có tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển cá nhân toàn
  diện.
Học kỳ 1
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Nhập môn tin học
 • Kinh tế vi mô
 • Tiếng Anh học thuật
 • Nhập môn quản lý
 • Sinh viên nghiên cứu cách thị trường hoạt động, sự tương tác của
  các thành viên trong nền kinh tế thị trường và ảnh hưởng lợi ích
  kinh tế.
 • Bước đầu tiếp cận với tiếng Anh học thuật.
 • Sinh viên học cách làm việc nhóm hiệu quả, phát triển nhóm, thành
  viên nhóm, đa dạng nhóm, lãnh đạo nhóm, mâu thuẫn và gắn kết trong
  các nhóm, lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp công nghệ và các
  nhóm ảo.
 • Sinh viên có kiến thức về: Lịch sử máy tính, Cơ sở dữ liệu, Hệ
  điều hành, Internet và Microsoft Office.
Học kỳ 2
 • Nguyên lý Kế toán
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán cao cấp cho kinh doanh
 • Hành vi tổ chức
 • Tiếng Anh học thuật 2
 • Sinh viên học chuyên sâu tiếng Anh thương mại và tiếng Anh học
  thuật.
 • Sinh viên có kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản lý và
  tài chính doanh nghiệp bao gồm: giao dịch kinh doanh, định dạng và
  phân tích báo cáo tài chính, hàng tồn kho và khoản phải thu, loại
  tài sản và trách nhiệm pháp lý, phân loại chi phí, ngân sách chính
  và lập dự toán ngân sách.
 • Sinh viên nắm được vai trò của cá nhân – nhóm – cơ cấu tổ chức.
  Đặc biệt chú trọng vào sự khác biệt cá nhân, thái độ, động lực, sự
  hài lòng công việc, truyền thông, lãnh đạo, căng thẳng, thay đổi,
  và văn hoá tổ chức.
Học kỳ 3
 • Kinh tế tiền tệ & kinh tế toàn cầu
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Nguyên lý Marketing
 • Tiếng Anh thương mại Pre-Intermediate
 • Hán ngữ sơ cấp 1
 • Sinh viên nắm vững 5 hoạt động chính của Marketing bao gồm: xác
  định nhu cầu của khách hàng, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm
  phù hợp, kênh phân phối phù hợp, thúc đẩy việc mua hàng hiệu quả
  và định giá tối đa hoá lợi nhuận.
 • Sinh viên học cách phân tích báo cáo tài chính, giá trị thời gian
  của tiền, dòng tiền và lập ngân sách vốn, rủi ro và lợi nhuận,
  định giá cổ phiếu, chi phí vốn, quản lý vốn lưu động.
 • Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản về ngữ âm, chữ viết và
  những câu giao tiếp đơn giản, đồng thời trang bị những kiến thức
  cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.
Học kỳ 4
 • Môn tự chọn: Lập trình với excel
 • Ra quyết định trong kinh doanh
 • Môn chuyên ngành 1: Hành vi người tiêu dùng
 • Tiếng Anh thương mại
 • Hán ngữ sơ cấp 2
 • Giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc nắm bắt hành vi
  người tiêu dùng. Hiểu được các khái niệm cơ bản về hành vi người
  tiêu dùng từ đó có thể lý giải các cách thức thực hiện chính sách
  marketing mix trong thực tiễn.
 • Sinh viên có khả năng sử dụng ngữ pháp tiếng Trung ở trình độ
  trung cấp, diễn đạt ý kiến, ý tưởng và cảm xúc trong kinh doanh.
  Nghe và hiểu các cuộc đàm phán, viết e-mail, báo cáo và các quảng
  cáo sáng tạo khác.
Học kỳ 5
 • Môn chuyên ngành 2: Quản trị Marketing dịch vụ
 • Môn chuyên ngành 3: Marketing số
 • Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
 • Tiếng Anh thương mại
 • Hán ngữ sơ cấp 3
 • Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị Marketing trong
  doanh nghiệp. Quá trình quản trị marketing bao gồm các giai đoạn
  chính như phân tích – xây dựng chiến lược – xây dựng chương trình
  – thực hiện – kiểm tra.
 • Sinh viên có được khả năng phân tích các cơ hội thị trường và lựa
  chọn thị trường mục tiêu cũng như dự báo nhu cầu thị trường phù
  hợp với khả năng và mục tiêu của doanh nghiệp, biết cách xây dựng
  chiến lược marketing cũng như xây dựng các chương trình marketing,
  tổ chức thực hiện và kiểm tra marketing.
 • Giúp sinh viên quản lý và thực hiện các hoạt động marketing bằng
  cách sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử như website,
  email, iTV, các phương tiện không dây kết hợp với các dữ liệu số
  về đặc điểm và hành vi của khách hàng.
Học kỳ 6
 • Thực tập làm việc thực tế tại doanh nghiệp
 • Sinh viên làm việc thực tế từ 4 – 8 tháng tại các công ty thành
  viên thuộc tập đoàn FPT hoặc hơn 300 doanh nghiệp là đối tác của
  tập đoàn FPT trên toàn thế giới.
Học kỳ 7
 • Khởi sự doanh nghiệp
 • Môn chuyên ngành 4: Truyền thông Marketing tích hợp
 • Pháp luật kinh doanh
 • Kỹ năng quản lý
 • Sinh viên có kiến thức phân tích kinh doanh bên ngoài, chiến lược
  kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, quản lý tài
  sản và quản lý nhân sự.
 • Sinh viên có hiểu biết về các vấn đề pháp lý quan trọng đối với
  các giao dịch kinh doanh quốc tế, quy định thương mại, hợp đồng
  quốc tế, tài liệu xuất nhập khẩu và tài chính, cấp phép sở hữu trí
  tuệ, dịch vụ và giao dịch điện tử.
 • Sinh viên có các kỹ năng cá nhân cần thiết để lãnh đạo hiệu quả và
  giám sát, chú trọng vào tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Phát
  triển năng lực cá nhân và người cộng tác.
Học kỳ 8
 • Môn chuyên ngành 5: Nghiên cứu Marketing
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Kỹ năng đàm phán
 • Sinh viên nắm vững 5 hoạt động chính của Marketing bao gồm: xác
  định nhu cầu của khách hàng, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm
  phù hợp, kênh phân phối phù hợp, thúc đẩy việc mua hàng hiệu quả
  và định giá tối đa hoá lợi nhuận.
 • Sinh viên có kỹ năng trước các hoạt động thương lượng phức tạp,
  đàm phán chính thức, không chính thức và hòa giải. Sinh viên có kỹ
  thuật giải quyết tranh chấp, quá trình hòa giải, tạo thuận lợi và
  các kỹ thuật đàm phán khác.
 • Khóa học này cung cấp nền tảng cho sự hiểu biết và phân tích các
  hệ thống thông tin trong các tổ chức. Nó trình bày kiến thức cơ
  bản về vai trò của hệ thống thông tin trong kinh doanh, cách thiết
  kế và xây dựng một hệ thống thông tin phù hợp và cách quản lý hiệu
  quả các nguồn thông tin kinh doanh.
Học kỳ 9
 • Thương mại điện tử/SEO
 • Đạo đức kinh doanh
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Sinh viên thực hiện và sở hữu đồ án/ứng dụng/mô hình kinh doanh
  dịch vụ của riêng mình.
 • Sinh viên tự tin làm việc tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
TẠI ĐẠI HỌC FPT?

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TRỞ THÀNH SINH VIÊN
ĐẠI HỌC FPT?