• Hướng dẫn viên du lịch

  • Quản lý, điều hành tại các công ty du lịch, dịch vụ lữ hành

  • Chuyên viên các sở, ban ngành về Du lịch

  • Thiết kế, bán tour du lịch

  • Nhân viên Marketing dịch vụ du lịch

  • Nghiên cứu, giảng dạy ngành Du lịch, dịch vụ lữ hành

  • Chuyên viên phát triển các dự án du lịch cộng đồng

0%
Sinh viên được doanh nghiệp săn đón
0%
Sinh viên được học tập bằng tiếng Anh
0%
Sinh viên có học kỳ nước ngoài và trải nghiệm quốc tế
0%
Cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài
0%
Cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý
0%
Sinh viên khởi nghiệp

VÌ SAO NÊN CHỌN NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH TẠI ĐẠI HỌC FPT?


* Phải nhập thông tin