Ngành Chuyên Ngành Hà Nội HCM Đà Nẵng Cần Thơ
Quản trị kinh doanh 1. Digital Marketing x x x x
2. Kinh doanh quốc tế x x x x
3. Quản trị khách sạn x x x x
4. Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành x x x x
5. Quản trị truyền thông đa phương tiện x x x
Ngôn ngữ 6. Ngôn ngữ Anh x x x x
7. Ngôn ngữ Nhật x x x x
8. Ngôn ngữ Hàn Quốc x
Công nghệ thông tin 9. Kỹ thuật phần mềm x x x x
10. Hệ thống thông tin x
11. Trí tuệ nhân tạo x x x
12. An toàn thông tin x x x x
13. IoT x
14. Hệ thống ô tô và điều khiển (dự kiến) x
15. Xử lý dịch vụ số (dự kiến)
16. Thiết kế Mỹ thuật số x x x x

Địa điểm tư vấn tuyển sinh và nộp hồ sơ