fbpx

 HỌC PHÍ 2019

  • Một năm học có 3 học kỳ: Fall – Spring – Summer bắt đầu vào tháng 9 – tháng 1 – tháng 5, mỗi học kỳ 04 tháng.
  • Học phí có thể được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) hằng năm nhưng không quá 10%. Số lần nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh không thay đổi trong suốt quá trình học.
  • Sinh viên được xếp lớp phù hợp với năng lực tiếng Anh đầu vào của mình và chỉ nộp học phí cho số mức tiếng Anh tương ứng.

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

HỌC PHẦN HỌC PHÍ CÁC NGÀNH KHÁC
Phí nhập học 4.600.000
Rèn luyện tập trung
Tiếng Anh 1 7.250.000
Tiếng Anh 2 7.250.000
Tiếng Anh 3 7.250.000
Tiếng Anh 4 7.250.000
Tiếng Anh 5 7.250.000
TỔNG 36.250.000 VNĐ
Chuyên ngành 1 17.710.000
Chuyên ngành 2 17.710.000
Chuyên ngành 3 17.710.000
TỔNG 53.130.000 VNĐ
Chuyên ngành 4 17.710.000
Chuyên ngành 5 17.710.000
Chuyên ngành 6 17.710.000
TỔNG 53.130.000 VNĐ
Chuyên ngành 7 17.710.000
Chuyên ngành 8 17.710.000
Chuyên ngành 9 17.710.000
TỔNG 53.130.000 VNĐ
Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (0236) 730 0999