fbpx

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Bạn có thể đăng ký dự thi/xét tuyển trực tuyến, thông tin của bạn sẽ được bảo mật và lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 03 ngày làm việc để hướng dẫn bạn hoàn tất thủ tục.

Đăng ký trực tuyến
Tư vấn online: (0236) 730 0999